Hvad andre siger om mig

Dorthes helt klare styrke er, at hun kender medarbejderne og har styr på sin målgruppe. Som leder har hun haft fingrene helt nede i driften, samtidig er hun er skarp analytiker. Hun er et powerhouse som kvinde i en mandsdomineret verden
Læs mereJens Chr. Larsen

CEO i Jens Christian Larsen ApS

”Dorthes helt klare styrke er, at hun kender medarbejderne og har styr på sin målgruppe. Som leder har hun haft fingrene helt nede i driften, samtidig er hun er skarp analytiker. Hun er et powerhouse som kvinde i en mandsdomineret verden,” siger Jens Christian Larsen, der er CEO i Jens Christian Larsen ApS. Han og Dorthe Kjerulf er sparrings- og samarbejdspartnere og har arbejdet samme i mere end 10 år.

”Jeg mødte Dorthe, da jeg blev hyret ind som konsulent i Frederiksberg Kommune. Vi havde 40 mand på 2-dages internat med fokus på kompetenceudvikling og personlig kompetenceløft. Nogle af udfordringerne var trivsel og konflikthåndtering. Vi supplerede hinanden, og det blev starten til vores mangeårige samarbejde,” fortæller Jens Christian Larsen.

”Dorthe lytter meget og kommer ikke bare med færdige løsninger. Hun går i dybden og spørger interesseret ind til tingene og stiller fx spørgsmålet: ”Hvad nu hvis …”. Hun har en meget empatisk tilgang, og ved hvad hun taler om, for hun har selv en masse praktiske eksempler. Jeg sætter stor pris på Dorthe som sparrings- og samarbejdspartner,” understreger Jens Christian Larsen.

Jens Chr. Larsen

JENS CHR. LARSEN

CEO i Jens Christian Larsen ApS

Som mødeleder styrer hun forsamlingen godt igennem et møde. Det er trygt at overlade opgaven – lige fra planlægning, koordinering med interessenter, mødelogistik, indkaldelse til selve mødeafviklingen og den efterfølgende opsamling/evaluering,”
Læs mereMarie Bjørg Nordlund

Programleder for Uddannelsesvejen til Vækst

”Dorthe er meget struktureret og god til at indtage rollen som facilitator. Som mødeleder styrer hun forsamlingen godt igennem et møde. Det er trygt at overlade opgaven – lige fra planlægning, koordinering med interessenter, mødelogistik, indkaldelse til selve mødeafviklingen og den efterfølgende opsamling/evaluering,” fortæller Marie Bjørg Nordlund, som er programleder for EU-socialfondsprojektet Uddannelsesvejen til Vækst. Hun har brugt Dorthe til at arrangere og stå for 11 vækstmøder for virksomheder i Region Sjælland i 2018. 

”Det var helt naturligt for mig at invitere Dorthe til at byde ind på opgaven med at arrangere og afvikle vækstmøderne. Uddannelsesvejen til Vækst handler om at få flere faglærte og skaffe virksomheder i Region Sjælland kvalificeret arbejdskraft. Jeg har kendt og fulgt Dorthe gennem flere år og set, at hun har været dybt optaget af at få kompetenceløftet sine medarbejdere til at blive faglærte.Derfor ved hun også, hvor meget det kan løfte en organisation eller virksomhed at opkvalificere medarbejderne,” understreger Marie Bjørg Nordlund.

Marie Bjørg

MARIE BJØRG NORLUND

Programleder

Dorthe er meget kreativ, det kommer måske mest til udtryk privat, hvor hun kan næsten alt med sine hænder. Men det er viljen til at ville, der får hende i mål med projekterne. Hun er aktiv, og der skal ske noget.
Læs mereOle Kjerulf-Jensen

Far og formand for Ferring Danmark

”Ja, Dorthe er min datter, og helt neutral er man jo ikke. Men hun har nogle egenskaber, som brænder igennem både privat og arbejdsmæssigt. Hun er god til at bide sig fast og gennemføre det, hun har sat sig for. Hun har en høj grad af energi. Som lillesøster var hun god til at få sin vilje over for storebror. Som voksen er hun god til at analysere folk, og hvad de står for. Hun er løsningsorienteret og vedholdende og derfor finder hun resultater,” siger Ole Kjerulf-Jensen, der er bestyrelsesformand for Ferring Danmark, bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser og far til Dorthe.

”Dorthe er meget kreativ, det kommer måske mest til udtryk privat, hvor hun kan næsten alt med sine hænder. Men det er viljen til at ville, der får hende i mål med projekterne. Hun er aktiv, og der skal ske noget. Hun er ikke til lange processer, men vil finde løsninger. Hun er ikke bange for at gå foran og organisere tingene. Fx har hun skrevet fire fagbøger om rengøring. Er der brug for det, så gør hun det,” fortæller Ole Kjerulf-Jensen.

Ole Kjerulf-Jensen

OLE KJERULF-JENSEN

Far og formand for Ferring Danmark

En klar styrke er, at Dorthe er åben, ikke bange for at stille sig frem og bruge sig selv. Det giver respekt. Hun er vedholdende og står fast, hvis der er noget, hun mener, er vigtigt. Hun er god til at lytte, inden hun kommer med svarene, hvor jeg måske ræsonnerer hurtigere.
Læs merePeter Lassen

Driftschef Frederiksberg Kommune

”En klar styrke er, at Dorthe er åben, ikke bange for at stille sig frem og bruge sig selv. Det giver respekt. Hun er vedholdende og står fast, hvis der er noget, hun mener, er vigtigt. Hun er god til at lytte, inden hun kommer med svarene, hvor jeg måske ræsonnerer hurtigere. Dorthe er nok den mere eftertænksomme og bløde type, frem for mig, som er den mere hardcore driftsorienterede. Derfor var hun en supergod sparringspartner,” fortæller Peter Lassen, driftschef i Frederiksberg Kommune for godt 200 medarbejdere i gartner- og vejservice og Frederiksberg Renovation. Han var kollega med Dorthe gennem 10 år.

”Vi havde et tæt samarbejde, hvor vi sparrede på projekter, dagligdags ledelsesting osv. Hvor jeg var driftsorienteret, kom hun med organisatoriske og psykologiske input. Vi havde afdelinger, som blev lagt sammen, og her var Dorthe god til at finde en fælles kultur og styrke samarbejdet i medarbejderflokken. Det er vigtigt, hvis forandringsprojekter skal lykkes,” understreger Peter Lassen.

”Dorthe er struktureret og har et organisationstalent. Det fik hun brug for. Hun var primus motor i hele udviklingen af udbudsopgaver, den tog hun, da hun fik stukket den i hånden, også selvom det var et nyt område. Hun løste den. Jeg er sikker på, at hun er en rigtig god konsulent, projektleder og sparringspartner. Det har jeg i hvert fald selv oplevet,” slutter Peter Lassen.

Peter Lassen

PETER LASSEN

Driftschef Frederiksberg Kommune