Hvad andre siger om mig

"

Dorthes helt klare styrke er, at hun kender medarbejderne og har styr på sin målgruppe. Som leder har hun haft fingrene helt nede i driften, samtidig er hun er skarp analytiker. Hun er et powerhouse som kvinde i en mandsdomineret verden

Jens Chr. Larsen

JENS CHR. LARSEN

CEO i Jens Christian Larsen ApS

"

Som mødeleder styrer hun forsamlingen godt igennem et møde. Det er trygt at overlade opgaven – lige fra planlægning, koordinering med interessenter, mødelogistik, indkaldelse til selve mødeafviklingen og den efterfølgende opsamling/evaluering,”

Marie Bjørg

MARIE BJØRG NORLUND

Programleder

"

Dorthe er meget kreativ, det kommer måske mest til udtryk privat, hvor hun kan næsten alt med sine hænder. Men det er viljen til at ville, der får hende i mål med projekterne. Hun er aktiv, og der skal ske noget.

Ole Kjerulf-Jensen

OLE KJERULF-JENSEN

Far og formand for Ferring Danmark

"

En klar styrke er, at Dorthe er åben, ikke bange for at stille sig frem og bruge sig selv. Det giver respekt. Hun er vedholdende og står fast, hvis der er noget, hun mener, er vigtigt. Hun er god til at lytte, inden hun kommer med svarene, hvor jeg måske ræsonnerer hurtigere.

Peter Lassen

PETER LASSEN

Driftschef Frederiksberg Kommune
Close Menu