Peter Lassen

Driftschef Frederiksberg Kommune

”En klar styrke er, at Dorthe er åben, ikke bange for at stille sig frem og bruge sig selv. Det giver respekt. Hun er vedholdende og står fast, hvis der er noget, hun mener, er vigtigt. Hun er god til at lytte, inden hun kommer med svarene, hvor jeg måske ræsonnerer hurtigere. Dorthe er nok den mere eftertænksomme og bløde type, frem for mig, som er den mere hardcore driftsorienterede. Derfor var hun en supergod sparringspartner,” fortæller Peter Lassen, driftschef i Frederiksberg Kommune for godt 200 medarbejdere i gartner- og vejservice og Frederiksberg Renovation. Han var kollega med Dorthe gennem 10 år.

”Vi havde et tæt samarbejde, hvor vi sparrede på projekter, dagligdags ledelsesting osv. Hvor jeg var driftsorienteret, kom hun med organisatoriske og psykologiske input. Vi havde afdelinger, som blev lagt sammen, og her var Dorthe god til at finde en fælles kultur og styrke samarbejdet i medarbejderflokken. Det er vigtigt, hvis forandringsprojekter skal lykkes,” understreger Peter Lassen.

”Dorthe er struktureret og har et organisationstalent. Det fik hun brug for. Hun var primus motor i hele udviklingen af udbudsopgaver, den tog hun, da hun fik stukket den i hånden, også selvom det var et nyt område. Hun løste den. Jeg er sikker på, at hun er en rigtig god konsulent, projektleder og sparringspartner. Det har jeg i hvert fald selv oplevet,” slutter Peter Lassen.