Ydelser

Mine egne praktiske erfaringer som leder og største resultater er nået med kortuddannede og faglærte personalegrupper og med ledere af disse grupper. Det er fx med drift, produktion, entreprenører, håndværksvirksomheder, service og transport. Herudover har jeg mange års erfaring i at udarbejde kravspecifikationer til udbudsmateriale inden for de samme områder. 

Jeg tilbyder ydelser indenfor

Mine kompetencer og erfaringer ligger i at få mennesker til at arbejde sammen og få en øget forståelse for hinanden og deres arbejdsområder samt opnå en bedre kultur og arbejdsklima. Dette gælder både, når det drejer sig om udvikling af personale, eller når det rigtige udbudsmateriale skal udarbejdes. 

Min tilgang er praktisk og løsningsorienteret med udgangspunkt i, hvad der giver mest mening i den pågældende situation. Jeg foretrækker svesken på disken og en gennemskuelig proces.

foto-i-arbejdstøj_cropped

Personaleudvikling

En god og velfungerende arbejdsplads er kendetegnet ved at nå sine mål, fastholde sine kunder og have øget vækst. Derudover har den en fornuftig personaleomsætning, lavt sygefravær, tilfredse medarbejdere, en sund kultur, et godt arbejdsmiljø og få konflikter.

Desværre er virkeligheden ikke altid sådan, når man arbejder med mennesker og en verden, der ændrer sig og stiller nye krav. Der kan opstå konflikter, utilfredshed med beslutninger, personlige problemer som påvirker arbejdet. Det kan fx også være fyringsrunder, nedskæringer og følelsen af uretfærdighed – det påvirker trivslen. Men det alt sammen noget, som vi kan gøre noget ved.

Samarbejde og udvikling

Samarbejde er vigtigt for at opnå et godt resultat på den mest effektive måde. Vi vil alle gerne komme til målet på den letteste måde. En af midlerne er et godt samarbejde. Et godt samarbejde er kendetegnet ved en god dialog, tryghed, rummelighed, forståelse for kollegerne og de spilleregler, som er på arbejdspladsen. Det er vigtigt at kunne følge med udviklingen og som personalegruppe være rustet til at nye opgaver og udfordringer.

Jeg tilbyder følgende ydelser indenfor personaleudvikling:
 • Styrket samarbejde
 • Tydelige målsætninger
 • Fælles spilleregler og værdier
 • Løsning af konflikter
 • Øget trivsel
 • Lavere sygefravær
 • Bedre rustet til nye opgaver og mål
 • Klar og tydelig kommunikation og mindre sladder
 • Styrke og skabe motivationen for nye tiltag

Lederudvikling

Klar og tydelig kommunikation. Blive hørt og opfattet korrekt. Alt for mange ledere kæmper med at kommunikere med deres medarbejdere. Hvor går grænsen mellem at være præcis tydelige og levere det rigtige budskab og samtidig gøre det på en venlig og menneskelig måde?

Jeg hører ofte fra medarbejdere, der siger. Det var måden, han sagde det på, og tilsvarende møder jeg ofte ledere, der siger: Det er lige meget, hvordan jeg siger det, så bliver det taget ilde op.

Det kan give en frygt for at komme med det budskab, der skal siges, og så starter der en ond spiral. Den vil jeg gerne hjælpe med at undgå eller bryde.

Jeg tilbyder følgende ydelser indenfor lederudvikling:
 • Klar og tydelig kommunikation
 • Sparring og støtte i den daglige ledelse
 • Strategi og fremtidige mål
 • En øget værktøjskasse til at håndtere konflikter og forebygge dem
 • Fokus på det gode og medinddragende lederskab

Facilitator, organisator og igangsætter – lej en leder

Måske har du brug for en, som kan kickstarte eller give nyt liv i allerede igangværende projekter, men du mangler tid og overskud.

Det kan også være, at du har brug for at outsource et arrangement, og så tilbyder jeg at arrangere og afholde diverse møder – lige fra idéfase til afholdelse. Det gør jeg ud fra de rammer, budget og din grad af involvering, som vi aftaler.

Messe og salgsarbejde er også områder, hvor jeg har stor erfaring.

Udbud - gennemarbejdede og præcise kravspecifikationer

Det at arbejde med udarbejdelse af kravspecifikationer til udbudsmateriale er en opgave, som har været en del af mit arbejdsliv lige siden min studietid. I perioder har det bare været en del af mit arbejde, og på andre tidspunkter har det taget al min tid.

Jeg tilbyder hjælp til at få udarbejdet de bedst mulige og præcise kravspecifikationer, som er kernen i udbudsmaterialet. Jeg arbejder sammen med de juridiske medarbejdere og de
relevante fagpersoner, der har viden om opgaven, og tilsammen får vi udarbejdet det bedste grundlag for udbuddet.

Et udbud skal struktureres, så man får løst den ønskede opgave på den mest hensigtsmæssige måde, til den mest optimale pris og helst uden efterfølgende ekstra regninger. Udbuddet skal både sikre, at den ønskede opgave bliver løst i forhold til forventningerne, være til at følge op på og samtidig skal leverandøren kunne skabe sig en fornuftig forretning og hverdag for sine medarbejdere. Det er, når disse ting er i balance, den bedste mulighed for at opnå tilfredshed og gode resultater.

Jeg tilbyder følgende ydelser inden for for udbudsområdet:
 • Projektstyring af det samlede forløb
 • Rådgivning og sparring om tilrettelæggelse af opgaven
 • Udarbejdelse af kravspecifikationer
 • Instruktion i kontraktsopfølgning
 • Kommunikation og informationer om konsekvenser af at udbyde den pågældende opgave ud til relevante interessenter
Close Menu