Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte mig uforpligtende. Det kan være, at du er nysgerrig på det, jeg laver, eller tænker at jeg kan bidrage konstruktivt til jeres næste udbud eller kan hjælpe med at få omorganiseret/effektiviseret jeres driftsopgaver.

Skal vi samarbejde?

Alt samarbejde begynder med en indledende samtale, hvor ønsker, behov, mål og succeskriterier for processen og opgaven afdækkes. Derudover er det vigtigt, hvordan vi i fællesskab sikrer, at løsningen både virker på kort og lang sigt. Jeg tager altid udgangspunkt i det, der allerede virker, og i samarbejde med jer udarbejdes en plan for, hvad der igangsættes for at opnå den ønskede effekt.


dk@dokj.dk

22 40 85 31

Et forløb med udarbejdelse af kravspecifikationer kan fx se sådan ud

 • Indledende møde
 • Samtaler med de medarbejdere og ledere, der skal være med i processen. Hvad har de af ønsker og forventninger?
 • Første del af processen.
 • Gennemgang af eksisterende materiale, med fokus på hvad der virker og hvad der kan gøres bedre.
 • Anden del af processen
 • Besigtigelse af de fysiske arealer
 • Indhentning af tegninger
 • Udarbejdelse kravspecifikation
 • Gennemgang og rettelser -som gentages indtil der forelægger en endelig kravspecifikation

Et faciliteringsforløb kan fx se sådan ud

 • Indledende møde
 • Hvad ønsker I at få faciliteret? En konference, en møderække eller en anden type event. Hvor præcist har I brug for min hjælp? Det kan være hele opgaven eller dele af den. Fastlæggelse af målet og succeskriteriet
 • Samarbejdsmøde med dem i organisationen, der skal medinddrages
 • Igangsættelse af opgaven
 • Afholdelse af arrangementet
 • Løbende koordinering
 • Evaluering og opfølgning