Om mig

I mit arbejdsliv har jeg altid været optaget af at finde de rigtige løsninger og få opgaver tilrettelagt og organiseret, så de kan løses mest optimalt.  Min tilgang er at udarbejde individuelle løsninger, der er passer som hånd i handske, til den enkelte kundes ønsker og behov.  Dette er min indgang til at være selvstændig konsulent i Dorthe Kjerulf ApS.

Jeg har 20 års ledererfaring inden for service og driftsområdet.  Jeg er uddannet ernærings- og husholdningsøkonom med serviceledelse som speciale, og har en Master i Organisations Psykologi samt er forfatter til flere bøger om rengøring.

Udbud af opgaver, udarbejdelse af kravspecifikationer, opstart af udbud, opfølgning og dokumentation har været en fast bestanddel af mit arbejdsliv de sidste 20 år.  Der er mange hensyn at tage, når man skal udbyde diverse serviceopgaver. Opgaverne skal beskrives på en måde, der sikrer, at man efterfølgende får leveret den rigtige ydelse til den ønskede pris. F.eks. kunne man overveje; virksomhedsoverdragelse, sammenhæng med andre opgaver, ledelsens/politiske ønsker, regelsættet for at udbyde opgaver, mm. Sådan at løsningen er tilpasset til netop  organisationen.

halvfigur

Udbud og omstillingsparathed

Jeg har arbejdet med udbud, effektivisering og forandringsledelse i mange år.  Jeg startede min karriere i rengøringsbranchen, hvor udbud, effektivisering og tilrettelæggelse af opgaver er en stor bestanddel. Mit første job var som rengøringsplanlægger og da virksomheden skulle byde på en opgave, så var det mig, der var ansvarlig for at tyde alle tegninger og sikre, at vi have forstået dem rigtigt. Det var spændende og lidt angstfuldt som helt nyuddannet, men det gav god erfaring at blive kastet ud i nye arbejdsområder.  

Senere hen kom jeg til Københavns Lufthavn som rengøringsleder/planlægger, dette samtidig med at lufthavnen udvidede sit areal betydeligt.  Jeg var ansat mens man byggede terminal 3 og finger D. Så med tegningerne i hånden, midt på byggepladsen i den kommende terminal 3, stod jeg med sikkerhedshjelm på hovedet, og prøvede at vurdere hvor meget personale, maskiner, mm der skulle bruges til at løse opgaven. Det var en spændende tid, og jeg lærte rigtig meget om at tilrettelægge arbejdsopgaver hensigtsmæssigt både i forhold til passagerer, udførelsen af opgaverne, samt arbejdsturnus og bemanding. En lufthavn har altid åbent, og der skal være pænt og rent 24/7. Det kræver planlægning og skal tænkes godt igennem, sådan at driften og de rejsende forstyrres mindst muligt.

Senere blev jeg ansat i Frederiksberg kommune, hvor der er et politisk ønske om at afprøve markedet, mens der samtidig sikres et højt niveau i udførelsen af arbejdet samt leverings sikkerhed.  Jeg var ansat 15 år i Frederiksberg kommune. I de første 5 år var jeg med til både at udbyde opgaver, afgive kontrolbud samt var leder på et af plejehjemmene, der havde vundet et udbud.  De sidste 10 år arbejdede jeg som hhv. leder af driftsafdelingen i Frederiksberg Gartner- og Vejservice og som udviklingschef med ansvar for at udvikle og gennemføre større driftsudbud.

Udviklingschefstillingen startede som et projekt, hvor jeg fokuserede på at udvikle en ny form for udbudsmodel og gennemføre et større udbud. Jeg refererede til den tekniske direktør i projektet, og der var fokus på nytænkning, udvikling og samarbejde. Dog hele tiden med det fokus at driften skal kunne fungere både for udbyder og leverandør. Efter dette projekt forsatte jeg som udviklingschef og var med at implementere hele projektet inden jeg efter eget valg stoppede.  

Jeg har arbejdet med udbud fra næsten alle tænkelige vinkler, og drives at få tilrettelagt et udbud, sådan udbyderen får løst de ønskede opgaver hensigtsmæssigt, samt at leverandøren kan opnå en fornuftig forretning og tilbyde ordentlige jobs til sine medarbejdere.