Ydelser

Jeg har solid erfaring med udbud, drift og ledelse, specielt indenfor serviceområdet og entreprenør opgaver. Herunder opgaver såsom rengøring, pasning af grønne områder, beskæring af træer, graffiti, renhold at udeområder, ejendomsservice, vinterbekæmpelse samt rengøring og af tog og stationer.

Jeg tilbyder ydelser indenfor

Min force er, at jeg har stor viden om driftsopgaver fra et både strategisk, ledelsesmæssigt og praktisk perspektiv, hvilket højner kvaliteten af udbudsmateriale og dermed er med til at sikre den fremtidige ydelses levering.  

Min tilgang er praktisk og løsningsorienteret med udgangspunkt i, hvad der giver mest mening og værdi i den pågældende situation. Jeg foretrækker tydelig dialog og en gennemskuelig proces.

IMG_1861

Udarbejdelse af kravspecifikationer og beskrivelse af driftsopgaver

Udbud og kravspecifikationer har altid været en del af mit arbejdsliv. I perioder har det kun været en del af mit arbejde, men på andre tidspunkter har det fyldt hele mit arbejdsområde inklusive forandringstiltag og hvad udbuddene ellers initierede af omstillinger i organisationen.

Jeg tilbyder hjælp til at få udarbejdet præcise kravspecifikationer, ud fra den viden som er tilgængelig, hvilket er kernen i udbudsmaterialet. Jeg samarbejder med relevante fagpersoner hos kunden, specielt de juridiske afdelinger og dem der har viden om opgaven, sådan at vi sammen får udarbejdet det bedste grundlag for udbuddet.

Optimale udbud

Målet med udbuddet er, at I som kunde, får løst den ønskede opgave på den mest hensigtsmæssige måde, til den mest optimale pris og helst uden efterfølgende ekstra regninger. Dette gøres ved en struktureret tilgang til opgaveløsning og projektstyring, sådan at det sikres, at den ønskede opgave løses i forhold til forventningerne og er til at følge op på.

Samtidig skal der være mulighed for, at leverandøren kan skabe sig en fornuftig forretning og hverdag for sine medarbejdere. Det er, når disse ting er i balance, den bedste mulighed for at opnå gensidige tilfredshed og gode resultater.

Jeg tilbyder følgende ydelser inden for for udbudsområdet:

Opstart af kontrakten, kontraktopfølgning og forhandling med leverandører

Når udbudsprocessen er gennemført og en leverandør valgt, så starter implementeringen af den nye kontrakt. Det skal sikres, at kunden får den vare, som der betales for og at begge parter har den samme forståelse af opgaven. Det er vigtigt at få et godt samarbejde med leverandøren fra start, da det er uundgåeligt, at der vil være brug for justeringer og fleksibilitet i kontraktperioden.  

En del af min ydelse er at sikre en god opstart og hjælpe til med at få relevant dokumentation på plads og hvis behov bistå med eventuelle justeringer i kontrakten.

Jeg tilbyder følgende ydelser indenfor opstart af kontrakten med mere :

Personaleudvikling og coaching

En god og velfungerende arbejdsplads er kendetegnet ved at nå sine mål, fastholde sine kunder og have øget vækst. Derudover har den en fornuftig personaleomsætning, lavt sygefravær, tilfredse medarbejdere, en sund kultur, et godt arbejdsmiljø og få konflikter.

Desværre er virkeligheden ikke altid sådan, når man arbejder med mennesker og en verden, der ændrer sig og stiller nye krav. Der kan opstå konflikter, utilfredshed med beslutninger, personlige problemer som påvirker arbejdet. Det kan fx også være fyringsrunder, nedskæringer og følelsen af uretfærdighed – der påvirker trivslen. Men det er alt sammen noget, som vi kan gøre noget ved.

Samarbejde og coaching

Samarbejde er vigtigt for at opnå et godt resultat på den mest effektive måde. Vi vil alle gerne komme til målet på den letteste måde. En af midlerne er et godt samarbejde. Et godt samarbejde er kendetegnet ved en god dialog, tryghed, rummelighed, forståelse for kollegerne og de spilleregler, som er på arbejdspladsen. Det er vigtigt at kunne følge med udviklingen og som enten personalegruppe eller medarbejder at være rustet til  nye opgaver og udfordringer.

Jeg tilbyder følgende ydelser indenfor personaleudvikling:

Facilitator, organisator og igangsætter – lej en leder

Det kan også være, at du har brug for at outsource et arrangement, her kan jeg tilbyde at arrangere og afholde diverse møder – lige fra idéfase til facilitering. Det gør jeg ud fra de rammer omkring budget, tid og din grad af involvering, som vi aftaler.

Messe- og salgsarbejde er også områder, hvor jeg har stor erfaring.