Der er altid en løsning

Mine mange års erfaring som både udviklingschef og som leder af service- og driftsafdelinger, har givet mig en stor viden om udbud, implementering, organisering af driftsopgaver, dokumentation og opfølgning.

Mine kunder er blandt andre Metro Service, Odense Letbane, Lægeforeningens boliger og Region Sjælland.  Hvor jeg har hjulpet med udarbejdelse af udbud, tilrettelæggelse og opfølgning på deres drifts- og serviceopgaver, samt facilitering af møder mm.

Jeg har ladet andre kunder, samarbejdspartnere, familie osv. komme til orde og fortælle, hvor de ser mine kompetencer og styrker.

Untitled-2

Mit mantra er: ”Der er altid en løsning”. Jeg tror på, at man skal fokusere på løsningerne, forsøge at se tingene fra nye vinkler, fremfor at blive begrænset af traditionelle valg. Ved fælles hjælp, finder vi den rigtige løsning i forhold til jeres service- og driftsopgaver.